ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿಯ ದಿಟ್ಟ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಲವು ತಾಯಿಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪ್ಪು ತಂದೆ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕದಿದ್ದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನನ ಭಾವ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಗಳನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಹುಡುಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಯದಿಂದ ಬೆಳೆದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು.

ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯಯುತರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Comment

%d bloggers like this: